Info

Cancellation & refund

Refund - Soenda Festival 2020

#SAVEYOURTICKET #SAVEYOURFESTIVAL 

(scroll down for English)

Lieve Soenda bezoekers,

Wereldwijd worden mensen zwaar getroffen door de COVID-19 uitbraak. De IC’s stromen over en nog erger mensen komen zelfs te overlijden. Onze gedachten gaan uit naar alle getroffenen. Hou je alsjeblieft aan alle maatregelen en stay at home!

Ook de festivalwereld wordt ontzettend zwaar getroffen. Niet alleen de organisaties, maar ook artiesten, leveranciers, locaties en ZZP-ers vrezen voor hun baan en de toekomst van de scene. Om er na de crisis zeker van te zijn dat we de festivals niet verliezen, kunnen we jullie hulp heel goed gebruiken.

Soenda festival betekent 11 uur lang dansen met iedereen die net zo geniet van muziek als jij. Eén dag in het jaar waar velen van jullie lang naar uitkijken. Maar aan Soenda festival is ook een heel jaar lang hard gewerkt en ook zijn er al vele investeringen gedaan. Naast de organisatie zijn er meer dan 150 leveranciers, 42 artiesten en vele ZZP’ers bij Soenda Festival betrokken. Zij worden allemaal getroffen. Op festivals staat saamhorigheid centraal. Een festival bouw je samen en beleef je samen. Daarom vragen wij iedereen het nu ook samen te doen.

Om Soenda festival te helpen deze tijd door te komen en te zorgen dat alle betrokkenen na deze crisis nog bestaan, hebben we jullie nodig. Jullie kunnen ons enorm helpen door geen gebruik te maken van je refund voor Soenda Festival 2020, maar in plaats daarvan je kaartje om te laten zetten naar Soenda Festival 2021. Wat moet je hiervoor doen? Helemaal niks. We zetten jouw kaartje automatisch om. Op deze manier geef je ons de ruimte en mogelijkheid om door te gaan. Mocht je toch gebruik willen maken van de refund optie kan dit, op 8 april ontvang je een email waarmee je tot met uiterlijk 14 april je refund kan aanvragen.

We willen jullie alvast heel erg bedanken voor al jullie begrip en steun. Als laatste kunnen we alvast verklappen dat het grootste gedeelte van de artiesten die op de line-up van dit jaar staan, hebben aangegeven er in 2021 alsnog bij te zijn.

We wensen alle getroffenen, de helden in de zorg en iedereen die op zijn of haar manier een steentje bijdraagt om het virus zo snel mogelijk de baas te zijn, ontzettend veel sterkte en kracht toe.

Team Soenda

#SAVEYOURTICKET #SAVEYOURFESTIVAL 

(scroll down for English) 


Dear visitors of Soenda,

Worldwide people are being affected by the COVID-19 outbreak. The IC’s are flooding and what’s even worse is that a lot of people are dying. Our thoughts go out to all the victims. For the rest of you: Please stick to the measures that our government has set and stay at home!

The festival industry is heavily affected by this crisis as well. Not just organizations but also artists, suppliers, venues and freelancers are fearing for their jobs and the future of the scene itself. We could really use your help to make sure that we won’t lose our beloved festivals due to this crisis.

Soenda Festival equals 11 hours of dancing with people who enjoy music just as much as you. A day many of you look forward to. To make Soenda Festival possible our team has worked very hard for almost an entire year and many investments have been made as well. Besides the organization, there are also over 150 suppliers, 42 artists and many freelancers involved with Soenda Festival and they are all directly affected as well. Togetherness is central to festivals. A festival is built together and experienced together. This is why we’re asking everyone to stand together now as well.

We need you to help Soenda Festival make it through this period and to make sure that all the parties concerned will still exist after this crisis. You will help us enormously by not using the refund for Soenda Festival 2020 but by instead switching your ticket to a ticket for Soenda Festival 2021. What do you have to do to make this happen? Absolutely nothing. We’ll convert your ticket automatically. By doing this you’ll give us space and the possibility to continue. If you do decide to use the refund option this is also possible. In this case you’ll receive an e-mail on the 8th of April which you can use to request your refund until the 14th of April.

We’d already like to express our gratitude to all your support and understanding. Lastly, we can already reveal that the majority of the artists of this year’s line-up will yet be with us in 2021.

To everyone that is suffering from this awful virus, all the heroes working in health care and to everyone that is contributing in their own way to the current fight; we wish you a lot of strength and love.

The Soenda Team

#SAVEYOURTICKET #SAVEYOURFESTIVAL

Tickets

Lost your tickets?

Go to https://eventix.nl/search/search-tickets/ to find your tickets.

Contact

Contact

For questions or suggestions, please contact Soenda either before or after the event through the phone number or e-mail address below:

Soenda B.V.
Leidseweg 125
3533 HC Utrecht
030 243 37 17
info@elevation-events.com

Press

Do you want to report about Soenda Festival? Please email us at marketing@elevation-events.com.

Terms & conditions

Privacy statement & general conditions